Φ 最強單手斧 Φ 最強猛攻術士 Φ 最強元素箭袋 Φ 猛攻幽魂術士 Φ 最強轉冰手 Φ 物爆先驅弓 Φ 超強擊回元打弓 Φ 擊殺爆炸細劍 Φ 星空賭神 Φ 最強破城斧基底 Φ

uuuuuuuuuuuppppppppppppppppp
uppppppppppppppppppppuuuuuuuuuupppppppp
uppppppppppppppppppppuuuuuuuuuupppppppp
uuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppp
uuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppp
uuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppp
sdsssssssssssssssssss
uuuupuuuuuuuuuuupppppppppppppppp
uuuppppppppppppppppppppppp
uuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppp

回報論壇文章

回報帳號:

回報類型

相關資訊